Onze kandidaten


De kandidaten zoals u ze op de kieslijst vindt:

1. Alfred Oosenbrug

Alfred Oosenbrug (56), woont in Zoetermeer en is adviseur op financieel-economisch en -juridisch terrein. Eerder was hij onder meer directeur van een verzekeringsgroep, buitengewoon hoogleraar financiële economie, buitengewoon hoogleraar accountancy financiële instellingen en extern adviseur van PwC. Hij zat in diverse door de ministers van Financiën en Justitie ingestelde adviescommissies en vervulde uiteenlopende bestuurlijke en toezichthoudende functies. Eind vorige eeuw vroeg hij al aandacht voor de dreigende teloorgang van ons unieke pensioenstelsel en voor de volksverlakkerij bij de verkoop van woekerpolissen.

"Met de afbraak van ons ooit iconische pensioenstelsel, een onnavolgbaar elitair belastingbeleid, een schrijnend arbeidsmarktbeleid waardoor hele volksstammen van het ene naar het andere flexbaantje hoppen, een falend immigratie- en integratiebeleid, een neoliberaal zorgbeleid en een volledig apathisch ondergaan van een ridicuul goedkoopgeldbeleid vanuit Europa, heeft de politieke elite zich totaal vervreemd van de gewone burger. Vanaf de zijlijn meedenken blijkt helaas niet te werken. Tijd dus om zelf het heft in handen te nemen en de gewone burger weer centraal te stellen. Tijd voor Nieuwe Wegen, het weldenkend alternatief."

 

2. Jacques Monasch (Lijsttrekker)

Jacques Monasch (55) woont in Sneek, is getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds 2010 zit hij in de Tweede Kamer. Voor zijn politieke carrière was Jacques onder andere zelfstandig ondernemer, hij had een kunstgalerie, werkte voor het buitenlandinstituut van de Amerikaanse Democratische partij. Voor die laatste functie woonde hij in Oekraïne en Rusland.

“De menselijke maat, de kennis en ervaring van de professionals op de vloer, en het stellen van grenzen moeten weer leidend worden in de Nederlandse politiek. Om dit te bewerkstelligen is een doorbraak in de politiek nodig en die hoop ik met Nieuwe Wegen te kunnen realiseren. Ik wil politiek bedrijven vanuit een sociaal hart en met gezond verstand“ 

3. Ramona Beemsterboer

Ramona Beemsterboer (42), woont samen met Leon en haar 15 jarige dochter Terra in Blaricum. Ze is sinds 11 jaar werkzaam in de zorg,momenteel als teammanager Zorg en Welzijn, en heeft daarvoor gewerkt in de communicatie- en mediabranche.

"De economie zit net als de vergrijzing in een stijgende lijn terwijl de kwaliteit van zorg daalt. Crisis bij GGZ, ziekenhuizen en jeugdzorg, chaos bij de PGB's en zorgkosten die stijgen waar ouderen en gehandicapten de dupe van zijn. Dat is de zorg in Nederland nu. Door levenservaring gesterkt en politiek geïnteresseerd vanaf jonge leeftijd wil ik als ervaringsdeskundige werken aan een gezonde zorgsamenleving met Nieuwe Wegen."

4. Ibrahim Ekiz

Ibrahim Ekiz (41), werkt als operationeel teamleider bij de Koninklijke Marechaussee, is getrouwd en heeft een dochter. Hij is 41 jaar geleden geboren in Heemskerk, en vanaf zijn vijfde woonachtig in Haarlem. Sinds de beroepsopleiding op zijn 21ste is hij verbonden aan de Koninklijke Marechaussee. Daarmee heeft hij zich inmiddels 20 jaar, persoonlijk ingezet voor de veiligheid van de Nederlandse staat en samenleving.

"Nieuwe Wegen heeft een nieuwe frisse kijk op de politiek en samenleving. De mens staat centraal en de overheid stelt zich dienstbaar op volgens een vijfsterren model, waarbij burgers zich veilig voelen en betrokken worden. Waar afkomst er niet toe doet, omdat we van iedereen verwachten dat hij of zij meedoet en daar de kansen ook voor geven. Dat is de toekomst voor Nederland waarvoor ik mij voor ga inzetten."

5.Ton Spitsbaard

Ton (49) is vader van twee dochters en woont in Zoetermeer. Hij is bedrijfskundige en werkt als manager Openbare Werken bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast geeft Ton les aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Beschaving is voor mij hoe een samenleving omgaat met zieken en ouden van dagen. Daar mankeert momenteel veel te veel aan – Nederland moet weer een beschaafde samenleving worden. Een samenleving ook waar alle mensen zich thuis en veilig voelen. Waar problemen mogen worden benoemd en desnoods stevig worden aangepakt. Daar ga ik voor! Met een sociaal hart, maar zeker ook met gezond verstand.

6. Wendy Vianen

Wendy Vianen- van der Geest (47), is woonachtig in Monster in het mooie Westland en is moeder van twee puberende kinderen. Ze werkt momenteel als Vmbo-docent in Den Haag en verzorgt als ZZP-er huiswerkbegeleiding. Hiervoor was ze 12 jaar lang hoofdagente bij de politie Haaglanden, waarvan anderhalf jaar als motoragent. Door haar werk bij de politie en in het VMBO heeft ze aan den lijve ondervonden wat een gebrek aan menselijke maat met mensen doet.

"In het onderwijs moeten alle leerlingen van alle niveaus zich kunnen ontwikkelen tot op het niveau dat ze zelf willen en kunnen bereiken. Zij mogen niet gehinderd worden door bureaucratie, cijfergemiddelden en financiën. Leerlingen mogen niet beperkt worden in hun ontwikkeling als zij (externe) zorg nodig hebben binnen het onderwijs. Zorgprofessionals moeten meer betrokken worden binnen de scholen. Hiervoor zijn Nieuwe Wegen nodig."

7. Kees van Leeuwen

Kees van Leeuwen (52) woont samen met zijn vrouw en dochter in Meppel. Sinds 1986 is hij werkzaam in het openbaar vervoer en maakt hij zich via de vakbond, medezeggenschap en politiek sterk voor een goed openbaar vervoer voor de reiziger en de werknemer. De afgelopen decennia is het openbaar vervoer - net als zoveel voorzieningen - uitgekleed, steeds meer verbindingen verdwijnen of moeten worden ingevuld met vervoer door vrijwilligers. Daarmee verdwijnen banen en verslechtert de service die de overheid haar burgers verleent.

"Door slim te investeren in het OV met bijvoorbeeld busbanen en vervoersknooppunten kan het openbaar vervoer vaker concurreren op reistijd en gemak met de eigen auto. Daarmee kunnen meer mensen uit de file worden gehaald en verbetert de doorstroming voor iedereen. Daarnaast blijft de positie van de mensen op de werkvloer mij aan het hart gaan, natuurlijk ook buiten het OV."

8. Arjan van Duyvenoorde

Arjan van Duyvenvoorde (40), woont in Alphen aan den Rijn en werkt als directeur voor een school voor Speciaal Onderwijs in Amsterdam. Hij werkt sinds 1999 in het onderwijs en altijd op scholen voor leerlingen die meer nodig hebben dan onderwijs alleen. Alle kinderen in Nederland hebben recht op zeer goed onderwijs en op goede begeleiding en zorg. Onderwijs en jeugdhulp zouden als een ritssluiting met elkaar verbonden moeten zijn. Passend Onderwijs slaagt alleen als kinderen les krijgen binnen een veilige omgeving. Dat lukt alleen als jeugdhulp op de juiste plaats preventief kan helpen.

"Scholen moeten weer het vertrouwen krijgen van de overheid, zonder dat zij overladen worden met regels en controles. Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs willen graag dat zij hun werk doen op een goed functionerende school en dragen daar hun steentje aan bij. De overheid moet hun dat vertrouwen gunnen, zonder controledruk vanuit de onderwijsinspectie. Dat zijn mijn ambities om waar te maken vanuit Nieuwe Wegen."

9. Inge Jochems

Inge Jochems (29) is woonachtig in Zundert. Afkomstig uit een ondernemend agrarisch gezin, heeft ze geleerd de handen uit de mouwen te steken op allerlei fronten. Zo heeft ze met een diploma hbo-rechten op zak ook al 9 jaar werkervaring in functies van financieel medewerker administratie tot teamleider administratie & MT-Lid.

"Toen ik de speerpunten van Nieuwe Wegen doornam, dacht ik niet daar kan ik me in vinden, maar daar staan mijn politieke inzichten op papier. Ik ben iemand die graag meedenkt, motiveert en opkomt voor de belangen van anderen. Het is tijd voor een frisse wind in de Nederlandse politiek, tijd dat mensen uit de praktijk laten zien hoe het werkt, tijd om vanuit dat oogpunt Nederland te kunnen ontwikkelen en leiden. Tijd voor mij om me aan te sluiten bij Nieuwe Wegen en echt iets te kunnen betekenen voor Nederland."

10. Sietze Jan Dijkstra

Sietze Jan Dijkstra (53) is gehuwd, vader van een dochter (17 jaar), en woont in Zoetermeer. Hij is geboren in Drachten (Friesland), heeft gestudeerd in Groningen en sindsdien uitgewaaierd als jurist/advocaat naar eerst Parijs en later de Randstad, waar hij tegenwoordig werkzaam is als advocaat in Den Haag.

"Mijn motivatie om de politiek in te willen komt voort uit de lange tijd waar ik als toeschouwer de politiek in Den Haag heb gadegeslagen. Mijns inziens moet er op vele vlakken in de Nederlandse samenleving een andere koers worden gevaren. Bijvoorbeeld rondom de opvang van asielzoekers die zich in Nederland aanmelden. Bij al deze asielzoekers moet op voorhand vast komen te liggen dat zij art. 1 van onze Grondwet respecteren en onderschrijven. Het kan niet zo zijn dat wij mensen in onze samenleving opnemen die niet bereid zijn om het gelijkheidsbeginsel te respecteren. "

11. Romeo Durgaram

Romeo Durgaram (36) woonachtig in Amersfoort, geboren in Utrecht, getrouwd en vader van 2 kinderen. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Gemeente Utrecht op de afdeling Vergunningen.

"De mensen zijn het vertrouwen kwijt in de politiek, men heeft niet meer het gevoel gehoord te worden. Daarnaast is de samenleving aan het polariseren wat een zorgelijke ontwikkeling is. Daarom heb ik gekozen voor Nieuwe Wegen om weer te luisteren naar de mensen en een betere samenleving te creëren voor onze kinderen."

12. Yvonne de Vries

Yvonne de Vries (58) is woonachtig in Wassenaar en al veertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg binnen uiteenlopende gebieden. Van psychiatrie, tot thuiszorg en van verslavingszorg tot verpleeghuiszorg. De eerste jaren van haar loopbaan was ze verzorgende en psychiatrisch verpleegkundige, de laatste vijftien jaar was ze werkzaam als hbo-verpleegkundige. Dat laatste doet ze binnen de verpleeghuiszorg en tegelijkertijd als ZZP-er met cliënten met een Persoon Gebonden Budget.  

“Mijn motivatie om me te kandideren voor de politieke partij Nieuwe Wegen ligt in de mogelijkheid die deze partij biedt om de praktijk zoals ik die ervaar binnen verschillende zorgsituaties naar de Tweede Kamer te brengen. Daarnaast wil ik graag meedenken met het bedenken van concrete oplossingen voor de zorg en niet, zoals je nu veel ziet, een negatief stempel drukken op alles wat met de zorg te maken heeft. “

13. Jaco Verstappen

Jaco Verstappen (28) woont momenteel in het Limburgse Meijel. Zijn grenzeloze passie voor buitenlandbeleid bracht hem eerder echter in de Verenigde Staten, Estland en Polen. Hij is socioloog, maar studeerde ook Internationale Betrekkingen. Hij is onder andere actief geweest in de internationale financiële wereld voor IBM.

“Een belangrijke beweegreden om de politiek in te willen gaan vormt het thema Europa en het streven om de kiezer en de politiek dichter bij elkaar brengen. De Europese Unie is een log apparaat dat te ver af staat van de burger. Het wordt tijd dat Nederland een deel van haar soevereiniteit terugkrijgt en weer grip krijgt op het Europese besluitvormingsproces.  

14. Bo van Scheyen

Bo van Scheyen (49) woont in de Zeeuwse havenstad Vlissingen. Bo is de afgelopen tien jaar actief geweest binnen de wereld van de journalistiek als correspondent en fotograaf. Ook maakt ze films en documentaires. Ze is bijzonder geïnteresseerd in de verhalen van mensen en in dat wat er in de samenleving speelt.

‘De komende vier jaar wil ik er met Nieuwe Wegen voor zorgen dat kunst, cultuur en sport weer een volwaardige plek op de politieke agenda krijgen. De maatschappelijke betekenis van deze terreinen is groot. Een samenleving zonder verbeelding verarmt. Ik wil me graag inzetten voor een betere spreiding van het cultuuraanbod door het hele land in plaats van alles in de Randstad en cultuurvakken worden verplichte onderdelen van de lesstof, te beginnen in het basisonderwijs. Daarnaast wil ik de hoofdpijndossiers in Zeeland voldoende onder de aandacht brengen in Den Haag zodat het niet altijd de randstedelijke problemen zijn die in de media besproken worden. Nederland is groter dan alleen Den Haag of Amsterdam.’

15. David de Jong

David de Jong (26) is geboren en getogen in Drachten en studeert momenteel maatschappelijk werk en dienstverlening aan de NHL te Leeuwarden. Via de kansen die het onderwijssysteem hem hebben gegeven heeft hij eerst het VMBO succesvol afgerond, daarna het MBO en volgt hij nu een dus een hbo opleiding. David heeft gewerkt binnen de gehandicaptenzorg en de ouderzorg en heeft met eigen ogen gezien hoe hard er, ondanks de vele bezuinigen, wordt gewerkt in deze sectoren.

“Ik wil de politiek in omdat ik om me heen zie dat mensen het contact met en het vertrouwen in de politiek zijn verloren, terwijl de politiek juist dichtbij mensen hoort te staan. Vanuit mijn eigen ervaring wil ik me verbinden aan die mensen die zich ongehoord voelen dan wel teleurgesteld zijn in de politiek.”

16. George van Leeuwen

George van Leeuwen (62) woont met zijn vrouw en vier kinderen in Nieuw-Vennep. George is Luitenant-kolonel-arts b.d. voor de Koninklijke Landmacht. Zijn expertise ligt op het gebied van de acute zorg, publieke gezondheid en CBRN-bescherming (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair materiaal). Hij kent ‘Den Haag’ vanuit zijn ervaring als stafofficier bij de Koninklijke Landmacht en vanwege zijn werk voor het Kenniscentrum CBRN van het ministerie van Defensie.

“Het roer moet om. Artsen, verpleegkundigen en verzorgden moeten hun kostbare tijd kunnen besteden aan het behandelen en verzorgen van patiënten en niet belast worden met papieren rompslomp. Dit geldt overigens ook voor al die andere professionals die het land draaiend houden. Verder wil ik me inzetten voor een sociale economie, een economie waarin een ieder die mee wil doen ook mee kan doen en niemand aan de kant hoeft te staan.“

17. Jeanet Pijpker

Jeanet Pijpker woont in Alphen aan den Rijn. Zij was ruim 10 jaar werkzaam als verpleegkundige in diverse Academische ziekenhuizen in Amsterdam en Leiden. Daarna studeerde zij af in de Arbeids- en Organisatiekunde en werkte zij als zelfstandig ondernemer binnen de commerciele dienstverlening. Sinds 2007 is zij in dienst bij het Ministerie van Defensie; de directie Personeel en Organisatie Staf van de Bestuursstaf en de Hoofddirectie personeel (kerndepartement). Momenteel werkt zij als projectleider en adviseur bij de Koninklijke Marechaussee/Integrale Plannen en advies. Jeanet is afgestudeerd in de studierichting  Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht op het thema diversiteit; “ de invloed van de organisatiecultuur op de hoge uitstroom en beperkte doorstroom van vrouwen bij defensie”.

Sinds 2 jaar is zij bestuursvoorzitter van het Defensie Vrouwen Netwerk. Deze rol vervult zij naast haar reguliere functie bij de Koninklijke Marechaussee van het ministerie.

"Vanuit mijn rol als bestuursvoorzitter van het Defensie Vrouwen Netwerk heb ik geleerd om met oog voor de balans tussen mensen, maatschappij, politiek en strategische belangen naar de wereld om ons heen te kijken.

Het versterken van de krijgsmacht in de breedste zin van het woord doet er binnen defensie toe en dat is mooi! Ondanks de belangrijke rollen die vrouwen vervullen tijdens conflictsituaties, is het niettemin nog steeds niet vanzelfsprekend dat zij ook een plek hebben aan de onderhandelingstafel in conflictgebieden. Terwijl juist ook bij vredesonderhandelingen de rol van vrouwen enorm belangrijk en waardevol kan zijn. Als kandidaat Kamerlid voor Nieuwe Wegen wil ik me hier dan ook voor inzetten”.

18. Erik van Eldik

Erik van Eldik (58) woont samen met zijn vier kinderen en vrouw in het Drentse Meppel. Hij heeft ruim vijfendertig jaar ervaring binnen het bankwezen waar hij voor Rabobank als bancair accountmanager werkzaam was in de agrarische sector, de zorg en het MKB. Erik vervult diverse nevenfuncties, waaronder die van penningmeester/secretaris voor de Hopman Repelaer Stichting. De stichting exploiteert een landgoed met verblijfsaccommodatie voor kinderen in armoede en/of met een achterstandssituatie.

“Ik geloof in een landelijke en Europese politiek die weer luistert naar de burger. Waaraan iedereen, burgers en bedrijfsleven, op een daadkrachtige manier kan bijdragen en waarin de menselijke maat de norm is. Uitgangspunten die ik sterk herken in Nieuwe Wegen.

19. Hanneke Willemstein

Hanneke Willemstein (40) is woonachtig te Chaam en moeder van vier kinderen. Ze werkt momenteel als freelance journalist voor De Persgroep. Na een studie cultuurwetenschappen is ze een aantal jaar werkzaam geweest in de cultuureducatie en het galeriewezen. Sinds 2014 is ze lokaal politiek actief als gemeenteraadslid voor GBSV in Alphen-Chaam. Daarnaast is ze bestuurslid van het Jeugdcultuurfonds Brabant.

“Nieuwe Wegen voelt voor mij als een landelijke ‘lokale’ partij die mensen van Groningen tot Maastricht verenigt met als doel er weer een samenleving van te smeden. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen door samen mét burgers, niet van bovenaf of via gebaande paden, maar met elkaar Nieuwe Wegen in te slaan kunnen we dit realiseren. Een zelfbewuste samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt.”

20. Eddie Komdeur

Mijn naam is Eddie Komdeur (58) en woon met mijn partner in Sneek. Ik heb ruim vijfendertig jaar ervaring binnen de bankenwereld, in diverse functies bij ING. De laatste vijftien jaar als fraude analist en ken inmiddels het klappen van de zweep. In mijn directe omgeving heb ik te maken met mensen werkzaam bij de politie, in de zorg, als zzp-er, de agrarische sector en ken de problemen van deze groepen. Naast mijn werkzaamheden als fraude analist ben ik lid geweest van de Ondernemingsraad ING en heb diverse grote reorganisaties van dichtbij meegemaakt. 

"Samen met Nieuwe Wegen wil ik me hard maken voor het bestrijden van de voortschrijdende tweedeling in onze samenleving. Ik maak me zorgen over o.a. het betaalbaar houden van de verzorgingsstaat in relatie tot de vergrijzing en de druk op de werkgelegenheid door de digitalisering. Teveel mensen worden buitenspel gezet. Ook moeten de normen en waarden worden aangescherpt met name voor onze hulpverleners zoals Politie, Justitie, Brandweer, Ambulance. De politiek moet onvoorwaardelijk achter de hiervoor genoemde diensten staan. Daarnaast moet het zowel in sociaal maatschappelijk als economisch opzicht weer beter met de BV Nederland gaan."

21. Roelof van Dijken

Roelof van Dijken woont met zijn vrouw en drie kinderen in Harderwijk, is ondernemer en deskundig op het gebied van het managen van relaties, medewerkers en projecten. Daarnaast heeft Roelof veel kennis en ervaring met financiën, human resources en het operationele management binnen organisaties. In 2010 is hij begonnen met zijn eigen bedrijf Broadcompany, een bedrijf dat zich richt op de aansturing en inrichting van bedrijfsprocessen en de transities die hieruit volgen.

“Wat me het meest aanspreekt aan het programma van Nieuwe Wegen en waarom ik me voor deze partij wil inzetten, is haar streven naar een ‘vijfsterren-overheid’. Voor dit doel wil ik me als Kamerlid en op basis van mijn ervaring en energie graag inzetten.”

22.Roelof Heyser

Roelof Heyser (72) heeft twee kinderen en inmiddels vijf kleinkinderen en woont samen met zijn vrouw in Almere en heeft een loopbaan in de techniek en personeelszaken achter de rug. Hij heeft onder andere gewerkt voor Schiphol en de gemeente Amsterdam, waar hij onder andere betrokken was bij projecten rond de werkgelegenheid van allochtonen, en ziekteverzuimbeleid. Daarnaast heeft Roelof zich als vrijwilligers in verschillende hoedanigheden, onder meer voor sportclubs, buurthuizen en vluchtelingenwerk, altijd actief ingezet voor de maatschappij.

“Het is van groot belang dat statushouders vanaf dag één na het verkrijgen van een verblijfsvergunning echt mee kunnen doen en ook mee doen. Verder is het aan Nederland om te bepalen wie wordt uitgenodigd om hier tijdelijk te komen werken, uitsluitend voor aantoonbaar moeilijk te vervullen vacatures. Voor deze andere onderwerpen wil ik mijn brede sociaal-maatschappelijke kennis en betrokkenheid inzetten.

23. Ruud van Gessel, Amsterdam

Ruud van Gessel (60) is regisseur-producent van televisieprogramma’s en documentaires voor omroepen in binnen- en buitenland. Hij is afgestudeerd cultuurhistoricus aan de Universiteit van Utrecht. Hij geeft gastcolleges over de impact van social media aan de Breda University of Applied Sciences. Naast zijn werk zingt hij als tenor in het Postwyck-koor in Baambrugge en is hij onbezoldigd voorzitter van het Kristal Theater in Hilversum.

“Ik weet uit de praktijk hoe lastig het is om in de cultuur sector te overleven. Natuurlijk zijn de tijden veranderd en is het door het internet mogelijk om de wereld te veroveren. Maar… jong talent krijgt bijvoorbeeld door de bezuinigingen geen kans meer om zich te ontwikkelen. Nieuwe Wegen staat voor kunst en cultuur en de mensen die het maken! Spreiding ook van het aanbod, er is meer dan ‘Amsterdam’. En heel belangrijk: cultuuronderwijs wordt een vast onderdeel van de lesprogramma’s in het basis- en voortgezet onderwijs.”

24. Marco Haak, Klazienaveen

Marco Haak (42) is getrouwd en heeft drie kinderen in de leeftijd van 13, 10 en 9 jaar. Marco woont in Klazienaveen, Drenthe. Hij is helaas afgekeurd, nadat hij in het verleden gewerkt heeft als w.o.z. taxateur. Nu is hij woordvoerder speciaal onderwijs leerlingenvervoer. Daarnaast zit hij al 24 jaar in de gemeentelijke politiek - als bestuurder en als fractielid - en als adviseur naar politieke partijen toe. Naast deze Ook hou ik me bezig als homeopaat en zorgverlening.

‘Ik vind het belangrijk me in te zetten voor het behoud van sociale werkplaatsen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat bij mij zeer hoog op de agenda. Een ieder met een beperking verdient een goede kans in onze samenleving. Werk voor deze mensen in een beschermde werkplaats is ook een pré voor mij. Daarnaast horen alle kinderen in het speciaal basisonderwijs recht te hebben op speciaal vervoer en in het speciaal voortgezet onderwijs recht op een goede sociale werkplek.’

25. John Thiemann, Maastricht

John Thiemann (68) woont in Maastricht en leeft van zijn kleine AOW. Hij was pijpfitter en onderhoudsmonteur en heeft een eigen installatiebedrijf gehad, waarmee hij werkzaam was in de petrochemische industrie. Na het constateren van een hersentumor heeft hij zijn bedrijf noodgedwongen moeten verkopen. Hierdoor kwam hij in de WAO terecht. Nu heeft hij AOW en weet hij wat het is om met een klein pensioen rond te moeten komen.

‘Een belangrijke reden voor mij om in de politiek te gaan is de scheefgroei in de maatschappij. Doordat de mensen geen geld meer hebben om uit te geven gaat het steeds slechter met de economie. De groep armen wordt steeds groter en de tweedeling in de maatschappij kan ik niet accepteren. Dat in zo'n rijk land als Nederland een gedeelte van de bevolking massaal naar de voedselbank moet, omdat ze te weinig inkomsten hebben, is schandalig. Namens Nieuwe Wegen wil ik me daar graag voor inzetten.’

26. Jorik Visscher, Utrecht

Jorik Visscher (30) is afkomstig uit Utrecht en heeft een achtergrond als historicus, met internationale betrekkingen als specialisme. Vanuit deze achtergrond verdiept hij zich graag in politiek in het algemeen en internationale vraagstukken in het bijzonder. Nog voordat de partij als zodanig bestond meldde hij zich bij Jacques Monasch om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van Nieuwe Wegen.

 ‘Hoewel ik al lange tijd politiek geïnteresseerd ben, ben ik nooit politiek actief geweest. De reden is dat ik nooit een partij vond waarmee ik mij echt kon identificeren. Nieuwe Wegen is voor mij de partij die perfect weergeeft hoe het verder zou moeten met Nederland. Een sociale economie, maar tegelijk een realistische blik op integratie en immigratie. Zonder te denken in dogma’s of weg te kijken bij moeilijke dossiers. Veel partijen doen alsof ze luisteren naar de burger, maar Nieuwe Wegen betrekt daadwerkelijk de kennis en ervaring van vakmensen bij het verkiezingsprogramma en heeft vertrouwen in het gezonde verstand van burgers. Door middel van democratische vernieuwing moet het vertrouwen van burgers in de politiek weer terugkeren.’

27. Jana Hurtado Panek, Zoetermeer

Jana Hurtado-Panek (37) is geboren in Den Haag, getrouwd, moeder van twee zoons en nu woonachtig in Zoetermeer. Ze is ruim vijftien jaar werkzaam geweest in de detailhandel en heeft zich gedurende die tijd altijd verdiept in de problemen rondom integratie en vrouwenemancipatie, zowel in het buitenland als in Nederland. Als kleindochter van een politiek vluchteling begrijpt zij zeer goed hoe ingrijpend migratie kan zijn maar dat er tegelijkertijd ook strenge eisen gesteld moeten worden aan nieuwkomers.

‘Er is naar mijn mening in Nederland te lang weg gekeken bij grote maatschappelijke problemen rondom gebrekkige integratie. Problemen in de samenleving moet men kunnen benoemen zonder van polarisatie beschuldigd te worden. Wij moeten onze Westerse normen, waarden en regels beschermen tegen vijandige invloeden en daarmee onze democratie waarborgen. Men.mag van alle burgers, ook nieuwkomers, verwachten dat zij onze grondrechten en plichten onderschrijven en daarom is het mijns inziens ook nodig om jongeren al vroeg wegwijs te maken in ons politiek bestel. Wij kennen in Nederland artikel 1 van de grondwet waarbij iedereen, ongeacht sekse, geaardheid, ras of religie gelijk behandeld dient te worden. Onze overheid heeft de plicht om te zorgen dat alle inwoners dit artikel ook absoluut naleven.’

28. Wim van der Maas, Rotterdam

Wim van der Maas is al lange tijd actief voor MKB Nederland, waaronder als algemeen directeur. In 2007 stond hij mede aan de basis van de oprichting van de Aannemersfederatie Nederland, een koepelorganisatie van kleine en middelgrote bedrijven in de bouw en infrastructuur. Na jaren leiding te hebben gegeven vervult hij sinds 2016 de rol van beleidsadviseur. Het doel is een betere en gelijkwaardiger positie van kleine en middelgrote bedrijven in de totale bedrijfskolom. Dat geldt voor het betalingsverkeer, de kredietverlening, het aanbestedingsbeleid, de fiscale ongelijkheid, onrechtvaardige sociale wetgeving en nog veel meer.

‘Met “Nieuwe Wegen” is een partij opgestaan die het mkb als leidraad heeft voor denken en doen. Nieuwe Wegen is de partij die alle wet- en regelgeving vooraf aan een keiharde haalbaarheidstoets wil onderwerpen. Opdat ondernemers en hun medewerkers niet later met de gebakken peren zitten. Het mkb als hoeksteen voor een samenleving waarin niet alles groot, groter, grootst is, maar toegesneden op wat iedereen wil, de menselijke maat en kleinschaligheid en waar volop ruimte is voor saamhorigheid. Nieuwe Wegen kijkt met die mkb-ogen ook naar de zorg, het onderwijs, de integratie. Dat is wat me bijzonder aanspreekt in deze partij. Nieuwe Wegen is uniek; de eerste partij in Nederland die consequent alles van klein naar groot vertaalt en haar ideeën uit de dagelijkse praktijk haalt. Nieuwe Wegen bedenkt niets in Haagse torentjes. Ons torentje doorkruist het hele land en spreekt met iedereen die wat te melden heeft.’

29. Simone de Boer, Tiel

Politiek leefde erg bij haar schoonfamilie en mede daarom is Simone in de politiek geraakt. Naarmate de interesse groeide merkte ze dat ze politiek actief wilde zijn. Zij werd actief in een lokale politieke partij als raadscommissielid en als bestuurslid. Vanuit deze functie wil ze bijdragen aan het dichterbij brengen van de politiek naar de mensen en zich inzetten voor de samenleving.

‘Deze politieke beweging spreekt mij aan vanwege de uitgangspunten en de taal die ze spreekt, geen schreeuwerige populistische partij. Heldere uitgangspunten en mensen uit de praktijk op de kieslijst, mensen die weten waar de knelpunten zitten. Nieuwe Wegen wil de menselijke maat centraal stellen, een strenger immigratiebeleid, duidelijk grenzen stellen aan illegaliteit en aan wat we in ons land accepteren. Maar ook verandering in het achterhaalde politieke bestel, waar de politieke elite elkaar in stand houdt. Tijd voor een doorbraak. Dit alles met een sociaal hart en gezond verstand.’

30. Leo Buchel, Amsterdam

Leo Buchel (69) is getrouwd, heeft twee kinderen en is een rasechte Amsterdammer. Na zijn opleiding op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam  was hij een aantal jaren werkzaam als grafisch vormgever en ontwerper. Sinds 1972 is hij ondernemer op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt en in 2000 vestigde hij zich definitief als zelfstandig ondernemer in de woonbranche, met een winkel op de Albert Cuyp. Naast zijn winkel was hij actief in diverse bestuurlijke functies in commissies en ondernemersverenigingen in stadsdeel De Pijp.

‘Nieuwe Wegen heeft hart voor de kleine ondernemer, dit is de hoofdreden dat ik me heb aangesloten bij Nieuwe Wegen. Jacques Monasch ken ik nog uit zijn tijd in Amsterdam, toen hij zich al bekommerde om de belangen van het mkb. De grote bedrijven zoals Starbucks, Apple en Ikea maken gretig gebruik van allerlei mooie en voordelige belastingconstructies ,de kleine zelfstandige wordt uitgeknepen. Het klimaat voor de kleine ondernemer is  verslechterd , het kabinetsbeleid voor het mkb - de motor van de economie - is ernstig te kort geschoten.’

NIEUWE WEGEN

We kunnen als partij niet zonder fondsen. Mochten onze idee├źn, plannen en mensen u aanspreken, dan zouden we een kleine donatie erg op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom.

Doneren