arrow_back

Verkiezingsprogramma Nieuwe Wegen


Het programma kent twee centrale uitgangspunten. ‘Maak Nederland van jou’ en ‘Laat mensen hun werk doen’. NIEUWE WEGEN staat een sociale economie voor, waar mensen in vaste banen en kleinschalige verbanden de zorg, het onderwijs en de veiligheid kunnen bieden die nu verdwenen is.

 Laat mensen hun werk doen zonder wantrouwen en controle van bovenaf. En zorg dat het midden- en kleinbedrijf de spil en motor van onze economie is en kan blijven.

’Maak Nederland van jou’ betekent dat er juist in een open samenleving grenzen aan de vrijheid moeten worden gesteld. Grenzen aan immigratie en integratie en bescherming van onze normen en waarden. We staan geen asiel of immigratie toe van mensen die artikel 1 van de Grondwet niet accepteren. Salafistische organisaties in Nederland worden verboden. Er is geen plaats meer in ons land voor Syriëgangers.

Het verkiezingsprogramma van NIEUWE WEGEN is geschreven door mensen uit de praktijk, mensen met hun poten in de modder. Zij weten waar het aan schort en Nederland en hoe het beter kan. Lees hier hun voorstellen.

 Reacties


Ook interessant