Huishoudelijk Reglement


1 januari 2017

Het bestuur van NIEUWE WEGEN stelt conform de statuten het huishoudelijk reglement vast.

Artikel 1: Betrekking en geldigheidsduur

 1. Dit huishoudelijke reglement voorziet in de procedures rondom de kandidaatstelling en het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.
 2. Bij zaken waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet geldt het oordeel van het bestuur.
 3. Na 15 maart 2017 draagt het bestuur zorg voor het opstellen van nieuw uitgebreid huishoudelijk reglement.
 4. Dit huishoudelijk reglement blijft geldig tot het bestuur een nieuw huishoudelijk reglement heeft vastgesteld.

Artikel 2: Kandidaatstelling

 1. Het bestuur opent de kandidaatstelling.
 2. Het bestuur stelt eisen vast waaraan kandidaten moeten voldoen om op de kandidatenlijst te kunnen komen. Deze omvatten tenminste:
  a) Het onderschrijven van de 12 speerpunten van NIEUWE WEGEN zoals die ook zijn geformuleerd op www.nieuwewegen.nu.
  b) Het overleggen van een VOG voor politieke ambtsdragers.
 3. Het bestuur stelt een kandidaatstellingscommissie in, welke bestaat uit het bestuur aangevuld met daarvoor door het bestuur geschikt geachte personen.
 4. De kandidaatstellingscommissie heeft het recht om buiten de kandidaatstelling om mensen te vragen om zich te kandidaat te stellen.
 5. De kandidaatstellingscommissie besluit bij voorkeur eenstemmig, zo nodig bij meerderheid over wie op de kandidatenlijst komt en over de volgorde van de personen op de lijst.
 6. Gelet op de korte voorbereidingstijd is het besluit van de kandidaatstellingscommissie bindend.
 7. Voor een kandidaat op de kandidatenlijst kan worden geplaatst dient deze een interne bereidheidsverklaring te ondertekenen. Deze omvat tenminste:
  a) Het onderschrijven van de 12 speerpunten van NIEUWE WEGEN zoals die ook zijn geformuleerd op www.nieuwewegen.nu.
  b) Afspraken rondom een bijdrage aan de campagne en het campagnebudget.
  c) Afspraken rondom de afdracht van een deel van het inkomen afkomstig uit functies die namens NIEUWE WEGEN worden vervuld.

Artikel 3: Het verkiezingsprogramma

 1. Het bestuur en de Gildes van NIEUWE WEGEN stellen uiterlijk eind januari het verkiezingsprogramma vast.
 2. Kandidaten worden gevraagd actief mee te werken aan het verkiezingsprogramma en dienen het verkiezingsprogramma te ondersteunen.

NIEUWE WEGEN

We kunnen als partij niet zonder fondsen. Mochten onze idee├źn, plannen en mensen u aanspreken, dan zouden we een kleine donatie erg op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom.

Doneren